Your browser's javascript is disabled. Enable it to get full access to our features. Follow this link to see how.
×
General Jobs (0) References (12)
PIOS EKOKLAR sp. z o.o
Legal residence: Poland
Contact person:
Address: ul. Wapienna 36, 64-920 Pila
E-mail: sekretariat@ekoklar.pl
Phone: +48 067 214 22 99
Sectors: Pollution & Waste Management (incl. treatment), Water & Sanitation
Funding agencies:
Documents
About us

Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska \"Ekoklar\" powstało w 1989 roku. Firma od prawie dwudziestu lat zajmuje się projektowanim, pracami inżynierskimi, rozruchem i eksploatacją. \"Ekoklar\" specjalizuje się w realizacji różnych faz budowy oczyszczalni ścieków różnych wielkości, momodernizacji i rozbudowie już istniejących. W zakresie usłu.